Науковці відділу андрагогіки – закладам дошкільної освіти (досвід організації театралізованої діяльності з дітьми дошкільного віку)

Науковці відділу андрагогіки – закладам дошкільної освіти (досвід організації театралізованої діяльності з дітьми дошкільного віку)
29.01.2018 09:00

18 січня 2018 року у Закладі дошкільної освіти № 398 Відділу дошкільної освіти і безпеки життєдіяльності Управління освіти Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації було презентовано педагогічний досвід щодо організації театралізованої діяльності з дітьми дошкільного віку (автори – старший науковий співробітник відділу андрагогіки Т.В. Котирло, директор Закладу дошкільної освіти № 398 Л.Г. Німак). ЗДО № 398 є установою для проведення науково-педагогічного експерименту з НДР «Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій дорослого населення» (РК № 0117U001071; підтема НДР «Теоретико-методичні засади освіти і просвіти батьків, членів родин») відділу андрагогіки ІПООД НАПН України.

 

На захід було запрошено методиста дошкільної освіти та виховання НМЦ управління освіти Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації Г.М. Лисенко, вихователів груп ясельного та дошкільного віку, які підвищують кваліфікацію на кафедрі методики та психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента кафедри Г.В. Смольникової, а також батьків вихованців ЗДО № 398.

 

Під час зустрічі присутні мали змогу ознайомитися з передовим педагогічним досвідом щодо застосування театралізованої діяльності в освітньому процесі, його перевагами порівняно з традиційним підходом до освіти. Гості також відвідали театралізовані міні-вистави у виконанні вихованців ЗДО № 398 молодшої групи «У гості до лисички» та старшої групи «Снігова королева» (автор сценаріїв – старший науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД НАПН України Т.В. Котирло). Сюрпризом став виступ команди мам, які також підготували невелику театралізовану постановку на новорічну тематику.

 

Л.Г. Німак та Т.В. Котирло отримали свідоцтво про затвердження передового педагогічного досвіду від Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (рішення Вченої ради Інституту від 19 грудня 2017 року, протокол № 11). Авторські напрацювання щодо організації театралізованої діяльності з дітьми дошкільного віку внесено до міської картотеки передового педагогічного досвіду як такі, що заслуговують упровадження в практичну діяльність освітніх інституцій міста Києва.

 

Довідково. В умовах гуманізації й демократизації навчально-виховного процесу набуло актуальності створення сприятливих умов для повноцінного розвитку кожної дитини. Педагог, який прагне дати якісний рівень знань, зробити урок або позаурочний захід цікавим, досягти максимального взаєморозуміння і співпраці з дітьми, має підвищувати професійну компетентність. Цьому якнайкраще сприяє вивчення, узагальнення, адаптація до умов педагогічної діяльності та подальше поширення педагогічного досвіду як сукупності знань, умінь і навичок, здобутих у процесі практичної навчально-виховної роботи. Передовий педагогічний досвід уможливлює творче, активне засвоєння та впровадження вчителем у практичній діяльності засобів і принципів педагогіки з урахуванням конкретних умов, особливостей дітей, учнівського колективу та власне особливостей вчителя.

 

Залучення дітей до творчої діяльності шляхом ознайомлення з театральним мистецтвом, використання театралізації для розвитку творчих, акторських і сценічних здібностей вихованців, формування в них мовленнєвої компетентності, навичок театрально-виконавської діяльності дозволяє вирішити багато педагогічних завдань щодо формування інтонаційної виразності мовлення, інтелектуального та художньо-естетичного розвитку особистості. Упровадження мистецьких технологій сприяє активізації пізнавальної діяльності вихованців, розвитку їхніх творчих здібностей, формуванню довільності поведінки і психічних процесів, що допомагає дітям активно брати участь не тільки в святах і розвагах, використовуючи вміння та навички, набуті на заняттях, але і в повсякденному житті. Театралізована діяльність дає можливості для розвитку здібностей до творчості. І від того, наскільки були використані ці можливості, багато в чому буде залежати творчий потенціал дорослої людини.

 

 

Тамара Котирло,

старший науковий співробітник відділу андрагогіки

 

Більше фотографій дивіться на офіційній сторінці ІПООД у Facebook тут