Модуль 4 Саморозвиток молодої людини (вебінар)

Модуль 4 Саморозвиток молодої людини (вебінар)
20.11.2020 16:00

20 листопада 2020р. в рамках Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2020» в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України продовжує свою роботу цикл вебінарів «Презентація програми цілеспрямованого професійного самовизначення». Цикл вебінарів спрямований на ознайомлення психологів та педагогічних працівників з технологією цілеспрямованого професійного самовизначення та особистісного зростання старшокласників.

 

Модератором заходу виступила Шевенко Алла Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. Мета вебінару – представити учасникам вебінару модулі розробленої програми та збірати рекомендацій щодо їх удосконалення.

 

Модуль 4. «Саморозвиток молодої людини». Завданням вебінару було:

 

 • Висвітлення ролі саморозвитку та самовдосконалення у процесі самоактуалізації молодої людини.
 • Ознайомлення з рисами самоактуалізованої особистості.
 • Опрацювання шляхів (кроків ) до самоактуалізації молодої людини (за А.Маслоу).
 • Опрацювання психологічної вправи «Побудова власної піраміди потреб».
 • Ознайомлення з особливостями роботи з Модифікованим опитувальником діагностики самоактуалізації особистості «САМОАЛ».

 

Слухачі вебінару мали можливість зануритися в теорію самоактуалізації А.Маслоу, зрозуміти, що самоактуалізована людина знаходиться на вищому щаблі розвитку своїх особистісних ресурсів, людяності, поваги до інших, толерантності, прийняття думки іншого, здатності до розвитку та саморозвитку, до особистісного зростання. Детально представлено піраміду потреб А.Маслоу та визначення змісту її щаблів. Надано психологічний портрет самоактуалізованої особистості. Зміст вебінару був наповнений цитатами А.Маслоу, його мотивуючими висловами та рекомендаціями молодим людям.

 

Учасники вебінару ознайомилися зі складовими самореалізації молодої людини: самопізнання і самооцінка, самовиховання, самоосвіта та уміння вчитися, саморегуляція та самоконтроль, самовизначення.

 

На вебінарі висвітлено кроки самоактуалізації особистості, а саме:

 

 • розкриття своєї сутності;
 • вміння прислухатися до внутрішнього голосу;
 • взяття відповідальності на себе;
 • готовність не подобатись іншим;
 • прагнення робити свою справу настільки добре, настільки це можливо;
 • здатність до вищих переживань;
 • виявлення та розуміння індивідом того, що йому подобається, а що ні; що для нього добре, а що погано; куди рухається та в чому полягає його місія.

 

Учасники вебінару мали можливість опрацювати психологічну вправу «Побудова власної піраміди потреб». У діагностичному блоці вебінару було представлено Модифікований опитувальник діагностики самоактуалізації особистості «САМОАЛ». Представлений опитувальник має 11 оціночних шкал: орієнтація в часі; цінності; погляд на природу людини;потреба у пізнанні; креативність; автономність; спонтанність; саморозуміння; аутосимпатія; контактність; гнучкість у спілкуванні, які допомагають визначити рівень самоактуалізації особистості.

 

Анонсовано наступний вебінар «Відповідальність та лідерство».