Модуль 3. Проектування професійного майбутнього

Модуль 3. Проектування професійного майбутнього
13.11.2020 14:00

13 листопада 2020р. в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України продовжує свою роботу цикл вебінарів «Презентація програми цілеспрямованого професійного самовизначення», спрямований на професійне самовизначення та особистісне зростання старшокласників. Модератором заходу виступила Шевенко Алла Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. Мета вебінару – ознайомити учасників вебінару з розробленою програмою, детальне представлення кожного модуля програми, опрацювання модулів та збір рекомендацій щодо їх удосконалення.

 

Модуль 3. «Проектування професійного майбутнього». Завданням вебінару було:

 

  • Допомога учням щодо визначення близьких та далеких цілей.
  • Знайомство з кроками досягнення результату: 1) виникнення ідеї; 2) розробка плану; 3) подолання труднощів; 4) потреба у передачі досвіду іншому.
  • Ознайомлення з ключовим компетенціями майбутнього.
  • Опрацювання діагностичної методики «Якоря кар’єри» Е. Шейна.

 

Слухачам вебінару були представлені правила постановки цілей, а саме: встановлювати цілі, які мотивують; встановлювати цілі у форматі SMART; вести обов’язковий запис цілей; складання плану; дотримання мети. На вебінарі детально опрацьовано формат постановки SMART цілі, окреслено, що:

 

  • мета повинна бути зрозумілою та добре визначеною;
  • мета має бути вимірною, щоб знати, коли її буде досягнуто;
  • мета має бути реалістичною;
  • цілі не повинні розходитися із життєвим напрямом;
  • встановлюючи мету, потрібно визначати термін її досягнення.

 

Учасники вебінару мали змогу ознайомитися із ключовими компетенціями 2025 р.: аналітичне мислення та інноваційність, активне навчання та навчальні стратегії, комплексне вирішення проблем, критичне мислення та аналіз, креативність, оригінальність та активність; лідерство та соціальний вплив; використання, моніторинг та контроль технологій; проектування технологій та програмування; стійкість, стресостійкість та гнучкість; аргументованість, вирішення проблем та генерування ідей. Також побачити на конкретних прикладах, як у процесі навчання в школі, на яких предметах, виконуючі які завдання, учні можуть опановувати навички майбутнього. Слухачі вебінару також мали можливість опрацювати психологічну вправу, яка допомагає виявити риси, що заважають у досягненні результату.

 

У діагностичному блоці вебінару представлено опитувальник Ернеста Шейна «Якоря кар’єри». Представлений опитувальник виявляє переваги у виборі професійного шляху та кар’єрні орієнтації (професійна компетентність, менеджмент, автономія, стабільність, служіння, виклик, інтеграція стилів, підприємництво). Учасників вебінару ознайомлено з особливостями роботи з опитувальником, зазначено зручність та доцільність його використання.

 

Анонсовано наступний вебінар, який відбудеться в рамках Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2020». До вебінару долучилися студенти-психологи, викладачі ЗВО, співробітники наукового відділу.