Міжнародний форум Людський капітал: Новий порядок денний

Міжнародний форум Людський капітал: Новий порядок денний
27.11.2020 14:00

12-13 листопада 2020 року відбувся Міжнародний форум «Людський капітал: Новий порядок денний». Організатором заходу є – Національне агентство кваліфікацій України. Метою форуму стало об’єднання різних груп експертів навколо проблеми формування Національної системи кваліфікацій, одним із завдань якої є забезпечення відповідності освітніх і професійних кваліфікацій сучасним та перспективним вимогам економіки й ринку праці, а також потребам суспільства.

 

У роботі Форуму взяли участь Авшенюк Н.М., завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих та Аніщенко О.В., завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти  і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

 

Під час тематичних панельних дискусій, що були присвячені питанням:

 

  • оцінювання професійних кваліфікацій: технології і перспективи;
  • професійні стандарти як ключовий елемент розбудови Національної системи кваліфікацій; 
  • прогнозування потреби ринку праці у кваліфікаціях. Погляд у майбутнє; 
  • рамки кваліфікацій: пріоритети та завдання

 

Учасники форуму розмірковували над пріоритетністю формування людського капіталу, що визначений ООН однією з ключових цілей Сталого розвитку на період до 2030 року. Експерти наголошували, що цей капітал – як сукупна кваліфікація та професійні здібності всіх працівників – формується, зокрема, завдяки якісній освіті, можливості навчатися впродовж усього життя, справедливим відносинам на ринку праці тощо.