КРУГЛИЙ СТІЛ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ СПІВПРАЦІ У СФЕРІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

КРУГЛИЙ СТІЛ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ СПІВПРАЦІ У СФЕРІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
25.09.2019 09:00

24 вересня 2019 р. на базі Міжрегіонального центру професійної перепідготоки звільнених у запас військовослужбовців (м. Кривий Ріг) проведено круглий стіл з питань неформальної освіти різних категорій дорослих. Від ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України у заході взяли участь доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Сотська Г.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Аніщенко О.В. Під час роботи круглого столу відбулося обговорення перспектив співпраці у сфері неформальної освіти дорослих.

 

Дирекція ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України висловлює щиру вдячність талановитому колективу МЦППВ, очолюваному кандидатом педагогічних наук, доцентом Балакіним В.Г., за налагодження контактів з потенційними партнерами у сфері освіти дорослих, конструктивний діалог, обмін досвідом щодо навчання різних категорій дорослих в умовах неформальної освіти.

 

Довідково. Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців є державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, який забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями та кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей та стану здоров’я. Є центром ступеневої професійної освіти, що надає освітні послуги з первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за 78 робітничими професіями, молодших спеціалістів за галузями знань, забезпечує їх конкурентоздатність і професійну мобільність.

 

МЦППВ підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Створено у м. Кривий Ріг відповідно Міжурядової угоди України і Німеччини від 09.10.1994 р. та згідно постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1994 р. №70 на базі середнього професійно-технічного училища №59 для професійної перепідготовки і соціальної адаптації військовослужбовців, які звільнилися з лав Збройних Сил України та членів їхніх сімей. МЦППВ організовано Міністерством оборони України, Міністерством праці України, Міністерством освіти України.