КРУГЛИЙ СТІЛ «АКСІОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

КРУГЛИЙ СТІЛ «АКСІОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
31.05.2018 18:00

У рамках співпраці відділу андрагогіки ІПООД НАПН України з Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації на базі Центральної районної бібліотеки імені П.А. Загребельного Деснянського району міста Києва (Центральна районна бібліотека № 141) 31 травня 2018 р. відбувся круглий стіл «Аксіологічна культура управлінської діяльності».

 

У роботі круглого столу взяли участь начальник Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Ігор Закомірний, працівники Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянського району в місті Києві державної адміністрації, наукові співробітники відділу андрагогіки ІПООД НАПН України – завідувач відділу Олена Аніщенко, головний наук. сп. Олена Волярська, провідний наук. сп. Тетяна Калюжна, старші наук. сп. – Тамара Котирло, Володимир Піддячий, Дар’я Щербина.

 

Мета круглого столу – обговорення проблем удосконалення аксіологічної культури управлінської діяльності, проблем єдності потреб, інтересів і цінностей, ролі креативного спілкування у розвитку управлінських якостей особистості державного службовця, професіоналізму, а також принципів пріоритету загальнолюдських цінностей, народності, гуманізації, діалогічності, єдності теорії та практики, що забезпечують ефективну управлінську діяльність відповідно до вимог ринку праці.

 

Учасники круглого столу взяли участь в обговоренні широкого кола актуальних питань, серед яких – тенденції підвищення аксіологічної культури управлінської діяльності у світовому освітньому просторі; професійний імідж керівника як важлива складова аксіологічної культури управлінської діяльності тощо. Відзначено, що аксіологічна культура управлінської діяльності – це знання і володіння теорією закономірностей комплексного, системного підходу до рішення управлінських проблем, перед якою стоїть завдання створити такий управлінський кругозір кожного керівника, який здатний підняти його до вершин сучасної професійної культури. Особливу увагу було приділено питанням упровадження результатів наукових досліджень у процес удосконалення аксіологічної культури управлінської діяльності, а також питанням підготовки державних службовців щодо підвищення їх компетентностей з питань сучасного управління.

 

За результатами роботи круглого столу підведено підсумки та рекомендовано:

 

  • схвалити основні положення доповідей учасників круглого столу, відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення;
  • вважати аксіологічну культуру державного службовця особистісним інтеґративним утворенням, котре включає систему цінностей, основу яких становлять загальнолюдські цінності, що є стійкими орієнтирами, за якими державний службовець співвідносить своє особисте життя та управлінську діяльність;
  • здійснювати науково-методичне забезпечення формування аксіологічної культури управлінської діяльності державних службовців;
  • використовувати інноваційні інформаційні технології у підвищенні аксіологічної культури управлінської діяльності державних службовців;
  • широко застосовувати соціально-психологічні тренінги з метою формування складових аксіологічної культури управлінської діяльності державних службовців;
  • посилити практичну складову у змісті навчання на курсах підвищення кваліфікації, надання керівникам можливостей для вибору спецкурсів поглибленого змісту для задоволення фахових потреб та формування відповідного рівня аксіологічної культури;
  • впроваджувати інноваційний зарубіжний досвід щодо удосконалення аксіологічної культури управлінської діяльності державних службовців;
  • сприяти подальшому розвитку науково-методологічних досліджень з удосконалення аксіологічної культури управлінської діяльності та проблем освіти дорослих;
  • сприяти оновленню змісту, методів і форм удосконалення та підвищення рівня аксіологічної культури управлінської діяльності шляхом адаптації національних стандартів освіти до міжнародних стандартів та європейських директив.