круглий стіл «ШКОЛА – ДУХОВНИЙ ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ, МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ ТА ДЕРЖАВИ»

круглий стіл «ШКОЛА – ДУХОВНИЙ ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ, МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ ТА ДЕРЖАВИ»
20.05.2018 09:00

15 травня 2018 року на базі Пузиківського НВК відбувся Науково-практичний круглий стіл «ШКОЛА – ДУХОВНИЙ ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ, МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ ТА ДЕРЖАВИ» за участю доктора психологічних наук, професора, провідного наукового співробітника відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, головного наукового співробітника Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (м. Київ) Рибалки Валентина Васильовича та доктора педагогічних наук, професора кафедри економіки, маркетингу, соціальної роботи та економічної кібернетики, завідувача Лабораторії економіки освіти регіону Кременчуцького інституту ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Кременчук) Самодрина Анатолія Петровича. Також до проведення заходу долучилися: методист методичного кабінету відділу освіти, сім’ї та молоді Глобинської РДА Юременко Людмила Миколаївна, директор Манжеліївськї ЗОШ І - ІІІ ступенів Товстолиткін Микола Григорович, директор Обознівського НВК Палієвець Олена Михайлівна, учителі Глобинської ЗОШ №5 та педагогічний колектив Пузиківського НВК.

 

Мета заходу - удосконалення освітніх механізмів формування особистісного потенціалу успішності соціально-економічних зрушень сільських громад Глобинського регіону, обмін думками між науковцями та педагогічними працівниками шкіл і представниками місцевих громад з різних проблем народного життя, духовності, покращення навчально-виховної роботи у школі, зміцнення здоров’я людей, досягнення довголіття, розвитку осередків громадянського суспільства, подолання кризових явищ і досягнення стабільності життя в Україні.

 

Смисловою віссю науково-практичного круглого столу виступає колективна праця з однойменною назвою: Рибалка В.В. Школа – духовний осередок розвитку особистості, місцевої громади та держави: посібник / Рибалка В.В., Самодрин А.П. Моргун В.Ф., Басанець О.М., Третьякова Т.М., Конюхова Н.М., Гривачевська А.А.; за наук. ред. Рибалки В.В. і Самодрина А.П.; – К.: Талком, 2018.– 452 с. ISBN 978-617-7397-91-4. (завантажити посібник можна за посиланнями: е-бібліотека НАПН України та е-бібліотека ІПООД). Особливістю авторського колективу посібника є те, що до нього входить три науковця і викладача вишів і чотири директори загальноосвітніх шкіл. У посібнику узагальнено науковий здобуток науковців і педагогічний досвід вчителів, накопичений авторами та їх колегами впродовж п'ятнадцяти років проведення відповідних конференцій, семінарів, круглих столів. Тому обговорення нагальних проблем освіти відбувалося навколо презентації базових доповідей науковців і педагогів, відповідно до заздалегідь розроблених планів проведення круглого столу. В текст посібника включено чимало фотографій.

 

Рекомендації  

науково-практичного круглого столу

«Школа - духовний осередок розвитку особистості, місцевої громади та держави»

(15.05.2018 р., с. Пузикове, Глобинський район, Полтавська область)

 

Реформа освіти в Україні ставить перед собою високу мету – «різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності». Школа має відповідати високим вимогам до неї з боку держави, акумулювати в собі духовний потенціал задля розвитку кожної особистості, ставати освітнім осередком громадянського суспільства та оплотом нашої держави. Учасники науково-практичного круглого столу прийшли до резолюції: У сучасній українській школі, як освітянському осередку розвитку територіальної громади, необхідно передбачити в умовах децентралізації влади впровадження демократичної системи управління. Вивчати досвід демократичних країн Європейського союзу, зокрема Швейцарії, в побудові демократичних принципів адміністрування навчальним закладом. Запровадити систему опитувань ті референдумів та надання широких можливостей громадському самоврядуванню у вирішенні нагальних питань.

 

1. На виконання указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 про прийняття «Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки» шкільну освіту слід будувати на принципах громадянськості та на засадах розвитку громадянського освітянського суспільства. Школа має позиціонуватися як освітній осередок розвитку громади, адже саме в школі виховується особистість громадянина, здатного до критичного мислення, особистість патріота з активною громадянською позицією, особистість творця та інноватора, культурного працівника та професіонала, здатного змінювати навколишній світ на краще. І все це одна особистість – освічений українець, всебічно розвинений, відповідальний громадянин і патріот, схильний до продуктивної праці, той, хто поведе українську державу вперед.

 

2. Науково-методичну роботу і громадське самоврядування в умовах децентралізації влади слід визнати рушійною силою розвитку демократизації школи. Ці фактори мають бути визначальними поруч з такими важливими навчально-виховними процесами, як застосування демократичних процедур у керівництві та контролі, побудова виховної концепції школи на запровадженні передового педагогічного досвіду та кращих педагогічних надбань минулого, зокрема соціально-педагогічної системи видатного українського педагога, нашого земляка А.С. Макаренка, та визначення змісту роботи сучасної школи, її місії.

 

3. Приділяти належну увагу науково-методичному забезпеченню покращення здоров'я педагогічних працівників і школярів, довголіття вчителів, що визнано ООН основним  показником якості життя, використовуючи для цього нові методи практичної психології і соціальної педагогіки, зокрема філософію і тренінг оптимізму.

 

4. В останній час біосфера стрімко змінюється під впливом наукової думки, що трансформує явища життя, геологічні процеси, енергетику планети. Джерело енергії, що захоплюється розумом, в енергетичну епоху життя людства, в яку ми входимо, – практично безмежне… – за В.І. Вернадським. Ім'я нової епохи – ноосфера. Процеси децентралізації державного управління в Україні супроводжуються утвореннями регіонів біосфери, що потребують нової демократичної організації освіти, нової етики на засадах громадянського самоврядування. Освіті належить синхронізувати життєдайну енергію особистості, суспільства і природи, вибудовуючи навчально-освітній простір регіону як точку росту ноосферної економіки, а школі належить ставати духовним осередком розвитку особистості, місцевої громади та української держави.

 

Після проведення науково-практичного круглого столу, наступного дня, 16 травня 2018 року, Самодрин Анатолій Петрович та Рибалка Валентин Васильович вирушили в автомобільну поїздку до чергового пункту засідання круглого столу – села Котовка Магдалинівського району Дніпропетровської області. На першому етапі маршруту, перебуваючи ще на Полтавщині, на території Глобинського району, вчені зробили зупинку і зустрілися з директором Манжеліївської ЗОШ І-ІІІ ступеня Товстолиткіним Миколою Григоровичем та обговорили з ним  проблеми покращення навчально-виховного процесу, ролі духовності в розвитку особистості школяра, питання здоров'я і довголіття педагогів. Стан шкіл у районі, на думку педагога, неоднозначний. Одні з них прогресують, особливо за умов додаткової фінансової підтримки, приміром, з боку спонсорів-земляків, як це відбувається у навчально-виховному комплексі в селі Пузикове. Інші школи потерпають від нестачі фінансування та демографічних проблем. В деяких з них скорочується контингент учнів – як це відбулося і у Манжеліївській школі, де за двадцять п'ять останніх років кількість учнів зменшилася з 300 до 100. Через подібні причини була закрита двоповерхова школа у селі Новомосковському під Глобиним, а її учні переведені в одну зі шкіл районного центру. Здоров'я педагогів бажає бути кращим. Так, на жаль, попередник нашого співрозмовника пішов із життя через інфаркт у передпенсійному віці. Тематика науково-практичного круглого столу, на якому директор школи був присутній і взяв в ньому активну участь, була, на його думку, цікавою і корисною. Домовилися про подальший обмін психолого-педагогічною інформацією та співробітництво.

 

За попередньо складеним планом професори заїхали в село Сухе Кобиляцького району Полтавської області, де відвідали музей-садибу Олеся Гончара, ознайомилися за допомогою екскурсовода, родички сім'ї Гончарів, з віхами життя видатного письменника, автора славнозвісних «Прапороносців» і «Собору». Особливо цікавими були розповіді про громадську діяльність Олеся Гончара, спрямовану зокрема на захист історичних і релігійних пам'ятників, що стало основою для написання роману «Собор», в якому йшлося про долю Новомосковського Троїцького собору. Паломникам від науки це було важливо, адже далі планувався переїзд до Новомосковська Дніпропетровської області і відвідування цього собору. Екскурсія до музею-садиби Олеся Гончара шанувальниками його творчості з Києва та Кременчука була присвячена 100-річчю від дня народження письменника, що святкувалося 3 квітня 2018 року. Ще одним пунктом, в якому зупинилися науковці, було місто Кобеляки на Полтавщині, в якому жив і яке прославив видатний народний лікар, фундатор української мануальної терапії, Заслужений лікар України Микола Андрійович Касьян, чий пам'ятник в центрі міста та на міському цвинтарі було ними пошановано.  

 

Фотоматеріали можна переглянути на офіційній сторінці ІПООД у Facebook тут

 

автор: проф. Валентин Рибалка