Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб в період карантину - 2021

Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб в період карантину - 2021
30.11.2021 09:00

29 листопада 2021 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічна підтримка літніх  осіб в період карантину» у межах проєкту «Психологічна підтримка літніх  осіб в період карантину» (2020.01/0221) за грантової підтримки Національного фонду  досліджень України, що реалізується Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

 

Співорганізатором конференції також виступила Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України

 

Учасниками конференції стали понад 100 осіб не лише із різних регіонів України, а й закордону.

 

 • 16 міст України:  Херсон, Полтава,  Мелітополь,  Київ , Івано-Франківськ,  Миргород , Черкаси, Тернопіль, Вінниця, Рівне,  Бердянськ, Путивль, Миколаїв, Харків, Дрогобич, Чернівці.
 • 15 областей України: Вінницька, Запорізька,  Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська,  Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області.
 • 2 закордонні міста - Варшава, Краків (Республіка Польща)

 

З вітальними словами виступили:

 

 • Ольга Полоцька, кандидат філологічних наук, виконавчий директор Національного фонду досліджень України
 • Василь Кремень, Президент Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН і НАПН України, Президент товариства «ЗНАННЯ» України
 • Норберт Пікула, доктор хабілітований, професор, Директор Інституту соціальних справ Краківського педагогічного університету, Республіка Польща)
 • Олексій Нестуля, доктор історичних наук, професор, ректор ЗВО Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

Модератором пленарного засідання була Лариса Лук’янова, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, виконавець проєкту «Психологічна підтримка літніх  осіб в період карантину»

 

Учасники пленарного засідання виступали із такими доповідями:

 

 • ЛІТНІ ЛЮДИ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ: ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ (спікер - Коваленко Олена, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, керівник проєкту)
 • DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE AKTYWNOŚĆ SENIORÓW W CZASIE PANDEMII (спікер – Норбер Пікула, доктор хабілітований, професор, Директор Інституту соціальних справ Краківського педагогічного університету)
 • ІДЕАЛЬНА МОДЕЛЬ СТАРОСТІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ  ОСОБИСТОСТІ (спікер - Помиткін Едуард, доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, виконавець проєкту «Психологічна підтримка літніх  осіб в період карантину»)
 • ПРІОРИТЕТНІСТЬ КУЛЬТУРНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ (спікер - Співак Любов, доктор психологічних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 • ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ЛІТНІХ ОСІБ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ З ДОСВІДУ РОБОТИ УТВ В М.ПОЛТАВА (спікер - Нестуля Олексій, доктор історичних наук, професор, ректор ЗВО Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»)
 • БАГАТОВИМІРНИЙ ОПИТУВАЛЬНИК РЕАЛЬНОГО, БАЖАНОГО І ФАНТАСТИЧНОГО БЮДЖЕТІВ ЧАСУ ЯК ЗАСІБ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО СУПРОВОДУ ЖИТТЯ ЛІТНІХ ОСІБ (спікер - Моргун Володимир, кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри психології, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка)
 • НАВЧАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ ЯК ЧИННИК ІДЕНТИФІКОВАНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ (спікер - Лук'янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, виконавець проєкту «Психологічна підтримка літніх  осіб в період карантину»)

 

О другій половині дня розпочала роботу дискусійна платформа учасників конференції. Модератором дискусійної платформи була керівник проєкту Олена Коваленко (доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України). На дискусійній платформі обговорювалися такі теми виступів як:

 

 • ПІДВИЩЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЗА СТРЕСОВИХ УМОВ (ПАНДЕМІЯ COVID-19) Спікер - Людмила Дяченко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, виконавець проєкту «Психологічна підтримка літніх осіб в період карантину»
 • ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СТРАХУ ОСОБИСТОСТІ ПОВАЖНОГО ВІКУ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ Спікер - Оксана Іванова, кандидат психологічних наук, науковий співробітник відділу психології праці, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, виконавець проєкту «Психологічна підтримка літніх  осіб в період карантину»
 • САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЛІТНЬОЇ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ Спікер - Людмила Московець, здобувач PhD за спеціальністю 053 «Психологія» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, виконавець проєкту «Психологічна підтримка літніх  осіб в період карантину»
 • ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ В ЛІТНЬОМУ ВІЦІ Спікер - Олена Струневич, практичний психолог, Школа І-ІІІ ступенів № 231 Оболонського району м. Києва
 • ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД (НА ПРИКЛАДІ КИТАЮ) СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З НАДАННЯ ПОСЛУГ ЛІТНІМ ОСОБАМ В УМОВАХ КАРАНТИНУ Спікер - Антоніна Федорець, керівник, викладач, Мовна школа ChinaHill Club
 • ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНА РУХОВА АКТИВНІСТЬ У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ Спікер - Анна Гакман, доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

Пандемія COVID-19 стала серйозним випробуванням для усього людства. Тривалий карантин вплинув на життя наших співвітчизників та змінив інформаційне поле для багатьох з них. Особливим випробуванням карантин та самоізоляція як його наслідок стали для людей літнього віку. Через обмеження, спричинені означеною ситуацією, вони потрапляють у складні життєві обставини, у них може різко погіршуватися самопочуття та стосунки з оточуючими, змінюватися ставлення до себе і світу, а також спосіб осмислення набутого досвіду.

 

Саме тому мета проєкту полягала в тому, щоб сприяти розвитку особистості літнього віку, яка перебуває у складних життєвих обставинах, пов’язаних з обмеженнями, зумовленими карантином. Це передбачає допомогу особам цього віку долати труднощі, пов’язані з цими обмеженнями через організацію свого щоденного життя. Сутність останнього полягає у залученні літньої людини в різні види діяльності, у її навчанні впливати на свої стосунки та переживання.

 

Дослідження у межах Проєкту є прикладним, передбачало створення і реалізацію конкретних продуктів для психологічної підтримки літніх осіб і тих, хто є поряд з ними: рекомендацій у вигляді брошури і буклетів, відеороликів, вебінарів, радіопередач, навчального посібника, а також для осіб, які надають послуги літнім людям (соціальних і медичних робітників і працівників, водіїв, продавців, реабілітологів тощо) розроблена спеціальна програма семінару-практикуму «Ефективна комунікація з літніми людьми та збереження власного психологічного здоров’я за стресових умов». Участь у таких семінарах-практикумах взяло 295 осіб офлайн із Києва, Львова, Полтави,  Вінниці та 100 осіб онлайн із 10 областей України (Київська, Івано-Франківська, Харківська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Миколаївська, Львівська, Хмельницька, Донецька).

 

Щиро вдячні усім учасникам конференції, які змогли доєднатися та поділитися власним досвідом підтримки літніх осіб у період пандемії COVID-19.

 

Кирил Котун

контент-менеджер офіційного веб-сайту

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України