Громадянська освіта дорослих в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку

Громадянська освіта дорослих в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку
15.11.2019 17:00

15 листопада 2019 р. у рамках виставки «Освіта та кар’єра – День Студента 2019» і «Освіта за кордоном» у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» співробітниками відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України було проведено круглий стіл: «Громадянська освіта дорослих в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку». На заході були присутні аспіранти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України та гості виставки.

 

Мета заходу – познайомитися з практикою реалізації громадянської освіти дорослих в Україні.

 

Питання, що розглядались:

 

  • особливості реалізації громадянської освіти дорослих в Україні;
  • набуття громадянських знань на різних вікових етапах;
  • ціннісний аспект (національні та європейські цінності) громадянської освіти дорослих;
  • актуальні компетенції сьогодення у сфері громадянської освіти дорослих;
  • підготовка фахівців в контексті впровадження громадянської освіти дорослих;
  • розробка потрібної методичної бази для формування належних компетенцій у сфері громадянської освіти дорослих.

 

Модератор заходу – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Аніщенко Олена Валеріївна.  З доповідями виступили доктор педагогічних наук; провідний науковий співробітник відділу андрагогіки – Баніт Ольга Василівна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки – Калюжна Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки – Піддячий Володимир Миколайович та старший науковий співробітник відділу андрагогіки – Котирло Тамара Володимирівна.

 

Довідково.  Актуалітетом сьогодення в Україні є громадянська освіта з акцентом на залучення дорослих громадян. Громадянська освіта – процес формування громадянськості як інтегрованої якості особистості – є важливим компонентом процесу соціалізації, в результаті якого особистість стає морально, соціально, політично, юридично дієздатною та захищеною. Завдяки громадянській освіті у дорослої людини формуються ціннісні пріоритети через набуття певних особистісних якостей. Застосовуючи свої громадянські права і свободи, виконуючи свій громадянський обов’язок, виявляючи громадянську відповідальність, людина успішно виконуватиме соціальну роль громадянина. Реалізація компетентнісного підходу у громадянській освіті дорослого населення буде сприяти досягненню основної мети – формуванню особистості з високим рівнем громадянської культури, готовності до втілення в життя сукупності своїх соціальних, політичних і громадянських прав.

 

 

Провідний науковий співробітник відділу андрагогіки,

Тетяна Калюжна,

старший науковий співробітник відділу андрагогіки

Тамара Котирло,

старший науковий співробітник відділу андрагогіки,

Володимир Піддячий.