ФОРУМ «МІСТА, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ» ТА «СВЯТО-ЯРМАРОК ТРЕНІНГІВ І МАЙСТЕР-КЛАСІВ З ОСОБИСТІСНОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ДОРОСЛИХ»

ФОРУМ «МІСТА, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ  ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ» ТА «СВЯТО-ЯРМАРОК ТРЕНІНГІВ І  МАЙСТЕР-КЛАСІВ З ОСОБИСТІСНОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ДОРОСЛИХ»
27.10.2017 19:00

27 жовтня 2017 року у Мелітополі відбувся Форум «Міста, що навчаються: нові можливості для розвитку громади». Захід пройшов під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Ініціатор та організатор заходу – ГО «Українська асоціація міст, що навчаються» (Голова правління – С.М. Прийма, доктор педагогічних наук, науковий кореспондент відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). Співорганізаторами Форуму стали Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, ГС «Українська асоціація освіти дорослих», Мелітопольська міська рада, Таврійський державний агротехнологічний університет, Представництво DVV International в Україні.

 

Основна мета проведення Форуму – сприяння розвиткові діалогу між містами щодо освітньої політики, взаємного навчанню, а також встановленню зв’язків і партнерських відносин, забезпеченню розвитку потенціалу й визнання прогресу в створенні міст, що навчаються. Робочі питання Форуму: Глобальна мережа ЮНЕСКО міст, що навчаються: відповідь на виклики сьогодення; міста, що навчаються : досвід Республіки Білорусь; Мелітополь – місто, що навчається: на шляху розвитку людського потенціалу через навчання упродовж життя; Картування громади Мелітополя як інструмент впровадження політики «Місто, що навчається»; Українська мережа міст, що навчаються: нові можливості для розвитку освіти дорослих; ключові характеристики міста, що навчається: інструмент активізації та моніторингу прогресу; основні принципи побудови міста, що навчається: від теорії до практики; практика підготовки заявки щодо вступу до Глобальної мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються.

 

У брифінгу для ЗМІ (у рамках Форуму) зокрема взяли участь представники органів місцевого самоврядування українських міст, які в якості свого пріоритету обрали розвиток освіти упродовж життя, а саме Запоріжжя, Енергодару, Мелітополя, Нікополя, Новояворівська, Павлограда і Токмака, а також С.М. Прийма, доктор педагогічних наук, науковий кореспондент відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, професор кафедри педагогіки та педагогічної майстерності МДПУ імені Б. Хмельницького та О.В. Аніщенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). Під час брифінгу було презентовано концепцію «Місто, що навчається», розкрито практичні аспекти її реалізації та презентовано конкретні результати, яких мають досягли міста на шляху побудови системи навчання впродовж життя, а також підписано Декларацію про створення Української мережі міст, що навчаються.

 

У рамках Форуму також відбулися пленарне засідання, навчальні сесії, на яких обговорено ключові характеристики міст, що навчаються, основні принципи їх побудови. Представники міст, які зацікавилися членством у Глобальній мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються, отримали практичні рекомендації щодо підготовки заявок на вступ до неї.

 

Логічним продовженням Форуму стало проведення 28-29 жовтня 2017 р. «Свята-ярмарку тренінгів і майстер-класів професійного та особистісного розвитку для дорослих», яке відбулося на базі Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь). Один із тренінгів, а саме «Мистецтво навчати дорослих», було проведено О.В. Аніщенко, завідувачем відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Діяльність учасників було спрямовано на удосконалення методів і прийомів навчання дорослої аудиторії; розвиток умінь і навичок ефективної міжособистісної взаємодії; розширення досвіду використання комунікативних умінь і навичок у навчанні дорослих; набуття навичок використання теорій і практичних інструментів у навчальній діяльності дорослих.

 

Проведення Ярмарку тренінгів і майстер-класів від провайдерів освітніх послуг (тренерів, коучів, бізнесменів) з різних куточків України сприяло популяризації серед жителів Мелітополя ідей освіти дорослих та освіти впродовж усього життя.

 

Форум та ярмарок тренінгів уможливили різноформатне спілкування учасників – представників неурядових організацій, закладів формальної і неформальної освіти, влади, державних службовців та окреслення перспективних напрямів міжсекторного співробітництва щодо розбудови в Україні мережі міст, що навчаються.