Дослідницька практика магістрантів Київського університету імені Бориса Грінченка в ІПООД НАПН України

Дослідницька практика магістрантів Київського університету імені Бориса Грінченка в ІПООД НАПН України
14.05.2018 09:00

У межах співпраці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України і Київського університету імені Бориса Грінченка з 7 по 13 травня 2018 року студенти Педагогічного інституту денної форми навчання другого освітнього рівня (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта» проходили переддипломну (дослідницьку) практику з метою розвитку здатності розв’язання комплексних проблем в галузі дослідницько-інноваційної діяльності, розроблення та реалізації проектів власних досліджень і створення нового цілісного знання; розвитку комунікативних умінь щодо спілкування в діалоговому режимі з науковою спільнотою.

 

Науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України було проведено низку семінарів і тренінгів з таких проблем:

 

  • «Здобутки ІПООД НАПН України у вимірі реформування дошкільної і початкової освіти» (Вовк М.П. – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна);
  • «Смисловий контекст комунікативних технологій» (Соломаха С.О. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна);
  • «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку вихователя» (Радзімовська О.В. – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці);
  • «Наукові школи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України: персонологічний аспект» (Грищенко Ю.В. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна);
  • «Педагогічний потенціал музеєзнавства та його використання у дошкільній і початковій освіті» (Філіпчук Н.О. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна);
  • «Технології професійного розвитку сучасного вчителя в умовах формальної і неформальної освіти» (Вовк М.П. – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна).

 

Семінар з проблеми науково-методичного супроводу професійного розвитку і саморозвитку педагога для магістрантів провела завідувач наукової бібліотеки ІПООД НАПН України Штома Людмила Наумівна, яка презентувала надбання науковців академічної інституції, представлених у наукових фондах, в електронних ресурсах, у колекційних зібраннях.

 

Магістрантів глибоко зацікавила проблематика дослідницьких пошуків науковців Інституту, перспективність наукових пошуків, зорієнтованих на реальні потреби сучасного педагога у напрямі реалізації провідних засад Концепції Нової української  школи. Науковці надали можливість майбутнім педагогам-дослідникам залучитися в атмосферу об’єктивних наукових рефлексій з позиції їх методологічної, теоретичної, практичної обґрунтованості відповідно до векторів особистісного і професійного розвитку педагога.

 

Співробітники відділу теорії і практики

педагогічної освіти імені І.А. Зязюна

 

Фотоматеріали можна переглянути на офіційній сторінці Інституту у Facebook тут