Дайджест дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (1994 – 2021 рр.)

Дайджест дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (1994 – 2021 рр.)
22.06.2022 08:00

В Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України підготовлено третє, доповнене електронне інформаційно-довідкове видання «Дайджест дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (1994 – 2021 рр.)» (упорядники – Тринус О.В., Котирло Т.В.).

 

У дайджесті структуровано інформацію про дисертації, захищені у спеціалізованих вчених радах Інституту впродовж 28 років його функціонування (за роками, алфавітом прізвищ авторів, науковими спеціальностями, отриманими науковими ступенями). Видання містить авторську анотацію до кожної дисертації, іменний покажчик.

 

У вступі подано та візуалізовано деякі статистичні дані щодо діяльності постійнодіючих та разових спеціалізованих вчених рад Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. З’ясовано, що за весь час їх діяльності було захищено 664 дисертації: 177 – на здобуття наукового ступеня доктора наук, 480 – кандидата наук, 7 – доктора філософії. Найбільша кількість дисертацій захищена за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти – 484 дисертації (72,8 % від загальної кількості). Середній показник кількості захищених дисертацій в рік впродовж 1994-2021 років складає 24 одиниці.

 

Дайджест адресовано науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам, аспірантам, докторантам, студентам, усім, кого цікавить розвиток освіти і науки в Україні.

 

Видання розміщено в е-бібліотеці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за посиланням:  https://cutt.ly/lKzVzBd

 

Олена Тринус

вчений секретар Інституту