Cоціокультурний дискурс глобалізованого світу: наука, освіта, комунікація

Cоціокультурний дискурс глобалізованого світу: наука, освіта, комунікація
23.04.2021 15:00

23 квітня 2021 р. в межах IV Міжнародного симпозіуму «Cоціокультурний дискурс глобалізованого світу: наука, освіта, комунікація» відбулася IX Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», організатором якої  виступив Національний авіаційний університет. Конференція відбулася в онлайн форматі через платформу MEET.

 

Учасниками конференції стали понад 50 українських та зарубіжних науковців з різних університетів та наукових установ, зокрема: Національної академії педагогічних наук України; Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Львівського національного університету імені Івана Франка; Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; Житомирського державного університету імені Івана Франка; Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка; Національного університету «Львівська політехніка»; Тбіліського  державного університету імені Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія); Горійського  державного навчального  університету (м. Горі, Грузія); Костанайського державного університету ім. А. Байтурсинова (м. Костанай, Казахстан); Академії технічно-гуманістичної (м. Бєльско-Бяла, Республіка Польща); Жешувського університету (м. Жешув, Республіка Польща); Брестського державного педагогічного університету імені О. Пушкіна; Холі  Кросс Коледж, Нотр Дам (Індіана, США)та інш.

 

На конференції обговорювався широкий спектр проблем, пов’язаних із різними аспектами розвитку вищої освіти в Україні й зарубіжжі, зокрема: наукові педагогічні школи: спрямованість, принципи організації та діяльності, результати й перспективи розвитку; особливості використання в професійній підготовці студентів загальнонаукових методологічних підходів і підходів, характерних для викладання навчальних дисциплін різних циклів; педагогічні, організаційні та психологічні умови формування компетентного фахівця: вітчизняний і закордонний досвід; проблеми стандартизації вищої освіти: вітчизняний і закордонний досвід; моніторинг якості освіти: засоби та технології; модернізація змісту професійної підготовки здобувачів вищої освіти; інноваційні технології навчання студентів у профільних ЗВО; досвід використання віртуального освітнього простору; технології змішаного навчання у підготовці здобувачів вищої освіти; концептуальні засади здійснення полікультурного та національного виховання у закладах вищої освіти; лінгвістичний аспект професійної підготовки здобувачів вищої освіти в класичних і галузевих ЗВО; педагогічні умови формування полікультурної компетентності студентів ЗВО; сучасні проблеми й тенденції здійснення компаративних педагогічних досліджень; здоров’язберігаючі технології та професійно-прикладна фізична підготовка студентів ЗВО.

 

Від ІПООД імені Івана Зязюна на пленарному засіданні конференції виступила з доповіддю «Моніторинг якості вищої освіти: зарубіжний досвід» головний науковий співробітник відділу  зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, доктор педагогічних наук, професор О.І. Огієнко. Доповідач розкрила підходи та механізми забезпечення та моніторингу якості вищої освіти у провідних країнах світу, зокрема, США, Великій Британії, Німеччини, Фінляндії; акцентувала увагу на можливостях використання у системі вищої освіти України конструктивних ідей зарубіжного досвіду.

 

Висловлюємо щиру подяку координаторам конференції за можливість долучитися до обговорення актуальних проблем у галузі вищої освіти, за високий рівень організації та плідну співпрацю.