атестація здобувачів ступеня доктора філософії (4-го року навчання)

атестація здобувачів ступеня доктора філософії (4-го року навчання)
16.06.2022 13:00

16 червня 2022 року в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України в онлайн режимі (Zoom) відбувся докторський семінар (атестація) здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти 4-го року навчання у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide», які у 2022 р. завершують навчання в аспірантурі.

 

Здобувачі представили свої здобутки за весь період навчання за такими темами:

 

  • «Педагогічні ідеї і професійна діяльність родини Мандичевських» (друга половина ХІХ – ХХ століття)»,
  • «Кроскультурна підготовка майбутніх вчителів іноземних мов в університетах Канади»,
  • «Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з прикладної лінгвістики в університетах Канади»,
  • «Розвиток педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва в закладах післядипломної освіти»,
  • «Професійна підготовка майбутніх вчителів початкових класів у Федеративній Республіці Німеччини»,
  • «Професійна підготовка майбутніх ІТ менеджерів в університетах США»,
  • «Система професійної підготовки викладачів авіаційної англійської мови для військових авіаційних закладів освіти США»,
  • «Професійна підготовка магістрів освіти в Австрії»,
  • «Розвиток професіоналізму вчителів української мови і літератури в умовах неформальної освіти»,
  • «Система неперервної педагогічної освіти у навчальних закладах Республіки Сінгапур».

 

Усі здобувачі розкрили зазначені проблематики досліджень та виконали індивідуальні плани роботи. Атестаційною комісією, членами випускового відділу 011 «Освітні, педагогічні науки» (Хомич Л.О., Вовк М.П., Сотська Г.І., Аніщенко О.В., Лавріненко О.А., Авшенюк Н.М., Кучерявий О.Г.) було прийнято рішення атестувати усіх здобувачів 4-го року навчання та затвердити їх звіти за весь період навчання та за 2021-2022 навчальний рік зокрема.

 

 

Тамара Котирло

Завідувач аспірантури та докторантури