Актуальні проблеми сучасної освіти

Актуальні проблеми сучасної освіти
21.04.2021 15:00

Пандемія COVID-19, так чи інакше, вплинула на всі галузі життєдіяльності людини. Освіта належить до однієї з тих галузей, які зазнали значного впливу. У надзвичайні періоди швидкість реагування є ключовою, тому учасники круглого столу «Актуальні проблеми сучасної освіти» намагаються знайти нові можливості функціонування національної системи освіти.

 

Круглий стіл «Актуальні проблеми сучасної освіти» було проведено в рамках програми ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти». Організаторами круглого столу  виступили відділ теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України і кафедра професійної і вищої освіти  Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

 

Відділ теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна та кафедра професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» мають давні творчі взаємозв’язки на підставі підписаного Меморандуму про взаєморозуміння та взаємодію у фундаментальних та прикладних наукових дослідженнях, де сторони погодилися працювати разом з метою поглиблення фундаментальних та прикладних наукових досліджень; розширення науково-дослідної, видавничої діяльності, обміну досвідом; підвищення рівня педагогічної майстерності, удосконалення професійних якостей, професійної наукової і викладацької культури.

 

Учасників заходу привітали директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України Лариса Лук’янова та ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України Микола Кириченко.

 

У роботі круглого столу взяли участь і виступили із доповідями серед інших: Лейла Султанова, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Наталія Муранова, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет  менеджменту  освіти» НАПН України, Лідія Хомич, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Лариса Сергеєва, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Ольга Баніт – доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Вікторія Купрієвич, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «Університет  менеджменту  освіти» НАПН України, Світлана Микитюк, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області, Людмила Антонюк, старший викладач кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «Університет  менеджменту  освіти» НАПН України.

 

Серед учасників круглого столу: 11 – доктори наук, 8 – кандидати наук/доктори філософії, 3 – аспіранти, 9 – педагогічні та науково-педагагогічніпрацівники, з них 4 – керівники закладів та установ освіти. Всього було 76 підключень.

 

Модератори заходу – Лейла Султанова, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України і Лариса Сергеєва, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

 

Учасниками круглого столу обговорювались проблеми впливу пандемії COVID-19 на вищу освіту у європейському та національному виміри; внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах освіти; якості освіти як основного чинника забезпечення конкурентоздатності фахівця та проблеми освіти в сучасному інформаційному світі та ін.

 

Ураховуючи актуальність, теоретико-методологічну та методичну важливість пропозицій, викладених у доповідях і виступах, присвячених актуальним проблемам сучасної освіти, учасники круглого столу рекомендують:

 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна:

 

  • передбачити у подальших наукових дослідженнях розробку нової моделі освіти, яка зможе гнучко реагувати на виклики часу. В такій моделі необхідно врахувати можливість поєднання традиційної взаємодії між учасниками освітнього процесу з он-лайн розробками для дистанційної форми освіти;
  • сприяти оприлюдненню доповідей учасників круглого столу у фахових збірниках наукових праць.

 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»:

 

  • забезпечити альтернативну можливість отримання післядипломної освіти он-лайн;
  • підвищувати якість післядипломної освіти з метою забезпечення конкурентоздатності фахівців;
  • практикувати інноваційні форми дистанційної роботи зі слухачами Центрального інституту післядипломної освіти.

 

Організаторам Круглого столу узагальнити рекомендації, розглянути та затвердити їх на засіданні відділу теорії і практики педагогічної освіти; розмістити рекомендації і програму на сайті Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в соціальних мережах для широкого ознайомлення та обговорення науковцями й освітянами.