Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи

Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи
30.10.2020 18:00

30 жовтня 2020 р. з ініціативи факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету у співпраці з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України було проведено ХІ Усеукраїнську (із міжнародною участю) науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи».

 

Мета конференції: висвітлення теоретичних і практичних засад розвитку мистецької освіти, інноваційних процесів у професійній підготовці майбутніх фахівців мистецького фаху; розгляд актуальних культурологічних проблем.

 

Проблематика конференції охоплювала такі питання: структура і зміст мистецької освіти; інноваційні методи викладання дисциплін культурологічного циклу; проблеми шкільного процесу навчання дисциплін художньо-естетичного спрямування; вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку мистецької освіти; теорія та історія культури.

 

Учасниками конференції стали науковці, викладачі, вчителі, студенти, магістранти з закладів освіти різних регіонів (Київський університет культури і мистецтв, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Академічний ліцей імені О.В. Мішукова та ін.) (усього – 50 учасників).

 

Модератором заходу виступила доктор педагогічних наук, завідувач кафедри культурології Херсонського державного університету Лідія Лимаренко.

 

Учасники конференції порушили спектр проблем сучасної педагогічної освіти, підготовки фахівців мистецьких спеціальностей, які узагальнено за напрямами: проблема неперервності підготовки фахівців з культурології (декан факультету Херсонського державного університету Микола Левченко), культурологізація мистецької освіти (проректор Київського національного університету культури і мистецтв Тетяна Гуменюк), досвід організації дуального навчання (завідувач кафедри Київського національного університету культури і мистецтв Ірина Петрова), пріоритети утвердження принципів академічної культури в освітньо-науковому просторі (завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України Мирослава Вовк), тренінг у проведенні магістерських практики майбутніх учителів мистецьких дисциплін (старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України Світлана Соломаха), традиції підготовки фахівців мистецького фаху, основні проблеми підготовки культурологів (доктори педагогічних наук Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Валентина Титаренко, Любов Кравченко), досвід вивчення мистецьких творів у закладі загальної освіти (кандидат історичних наук, викладач Академічного ліцею імені О.В. Мішукова Наталія Шушляннікова) та ін.

 

За результатами конференції узагальнено рекомендації щодо упровадження регіонального компоненту у зміст вивчення мистецьких і культурологічних дисциплін, вивчення традицій науково-мистецьких шкіл, використання досвіду мистецьких практик у закладах освіти різного типу тощо.

 

Мирослава Вовк,

завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України