АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ
11.06.2020 09:00

9 червня 2020 р. відбулася VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти «заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти». Ініціатором організації і проведення заходу є Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету. Співорганізатором конференції цьогоріч став Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Конференція відбулася в онлайн форматі через платформу ZOOM.

 

У конференції взяли участь більше 60 учасників, серед яких педагогічні й науково-педагогічні працівники закладів вищої, післядипломної освіти, наукових установ, а також вчителі закладів загальної середньої освіти з різних куточків України.

 

Від ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України на пленарному засіданні конференції виступили: Лариса Лук’янова, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту (вітальне слово), Олена Аніщенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту (доповідь «Освіта дорослих в Україні: перспективи розвитку в умовах нестабільності»), Кирил Котун, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, супервізор з академічної доброчесності Інституту, член Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" при НАПН України (доповідь «Академічна доброчесність в університеті: можливості антиплагіатної системи Strike Plagiarism»).

 

Модерування роботи пленарного засідання здійснено Наталією Мурановою, доктором педагогічних наук, професором, директором Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій НАУ.

 

На секційних засіданнях конференції учасники обговорили доповіді з таких актуальних проблем:

 

  • психолого-педагогічні засади розвитку особистості;
  • неперервна освіта як чинник професійного розвитку і самореалізації особистості;
  • формування національної еліти: концепція, реалізація, творчий пошук;
  • удосконалення педагогічної майстерності як пріоритетний напрям професійного розвитку;
  • інноваційні технології в підготовці висококваліфікованих фахівців;
  • пріоритети доуніверситетської підготовки в системі вищої освіти.

 

Конференція уможливила ознайомлення педагогів-практиків, науковців із сучасними здобутками у сфері освіти впродовж життя в Україні та світі, обмін досвідом, сучасними методиками щодо навчання молоді та дорослих в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти.

 

Висловлюємо щиру вдячність ініціатору організації і проведення Конференції – Навчально-науковому інституту інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету, за надану ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України можливість цьогоріч стати співорганізатором заходу, за уможливлення здійснення наукових дискусій, візуалізації здобутків, налагодження контактів та сприяння розвиткові педагогічної науки і практики в Україні.

 

Програма конференції – (переглянути):

 

 

Завідувач відділу андрагогіки,

проф. Олена Аніщенко