АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА  В КОНТЕКСТІ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
23.04.2021 17:00

23 квітня 2021 року науковці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України взяли участь V Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти». Конференцію організовано й проведено Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського у рамках проєкту програми Еразмус + Модуль Jean Monnet 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE.

 

9-а секція конференції об’єднала понад 70 учасників заходу, серед яких – педагогічні й науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукових установ, вчителі закладів загальної середньої освіти з різних куточків України, здобувачі вищої освіти, майбутні доктори філософії у галузі педагогічних наук.

 

Модерування роботи панельної лінійки «Концепція університету третього віку: подолання самотності чи творча самореалізація?» 9-ї секції конференції у режимі онлайн здійснено Л.Б. Лук’яновою, директором ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, доктором пед. наук, проф., членом-кореспондентом НАПН України. У рамках проведення панельної лінійки спікери від ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України запропонували обговорення питань:

 

  • третій вік – позитивна реальність чи негативний стереотип (Л.Б. Лук’янова – директор Інституту, доктор пед. наук, проф., член-кор. НАПН України);
  • університети третього віку як приклад успішних практик у сфері неформальної освіти дорослих (О.В. Аніщенко – завідувач відділу андрагогіки Інституту, доктор пед. наук, проф.);
  • позанавчальна діяльність університетів третього віку: розвиток талантів (О.В. Баніт – провідний науковий співробітник відділу андрагогіки, доктор пед. наук, старший наук. дослідник).

 

Доповідачі поділилися теоретичними напрацюваннями у сфері геронтоосвіти, ознайомили учасників заходу з окремими результатами прикладних досліджень щодо неформальної освіти осіб третього віку в Україні.

 

Під час секційного засідання учасниками конференції було обґрунтовано перспективні напрями співпраці ЗВО, наукових установ, громадських та інших організацій задля розширення спектру освітніх послуг для старших дорослих у національному освітньому просторі.

 

Науковці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України висловлюють щиру вдячність за співпрацю колегам-однодумцям із Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Окрема подяка – Н.І. Лазаренко, ректору університету, доктору пед. наук, проф., О.П. Демченко, доценту кафедри початкової освіти, кандидату пед. наук, за надану можливість взяти участь у важливому заході у сфері освіти дорослих.

 

Завідувач відділу андрагогіки,

проф. Олена Аніщенко