Акредитовано освітні програми Інституту

Акредитовано освітні програми Інституту
30.07.2021 09:00

Освітні програми Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України підготовки здобувачів ступеня доктора філософії, а саме:

 

  • Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide»
  • Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія»

 

Успішно АКРЕДИТОВАНО відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (від 27.07.2021 протокол №13 переглянути)