XI Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар «РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

XI Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар «РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»
19.05.2022 09:00

Завантажити програму семінару можна за лінком:

https://cutt.ly/4HUc0mi

 

Запрошуємо Вас взяти участь у XІ Міжнародному науково-методологічному Інтернет-семінарі «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів», що відбудеться 19 травня 2022 р. на базі Центру порівняльної професійної педагогіки Хмельницького національного університету.

 

Мета науково-методологічного семінару – розвиток порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні.

 

Тематичні напрями роботи семінару:

 

 1. Порівняльна професійна педагогіка та кроскультурні діалоги.
 2. Освіта для миру в міжнародному вимірі становлення громадянського суспільства.
 3. Глобалізаційні виміри розвитку професійної освіти, педагогічної освіти та освіти дорослих.
 4. Стратегії міжкультурної комунікації в освіті.
 5. Професійний розвиток фахівців в умовах освіти впродовж життя: порівняльний аналіз.
 6. Професійна підготовка педагогічного персоналу у зарубіжних країнах.
 7. Сучасні тренди та практики у навчанні іноземних мов і культур.

 

                                                                                                                 

Робочі мови семінару – українська, англійська, німецька, польська

 

Форма участі

Дистанційна участь: учасник отримує електронний варіант програми семінару, збірника тез та електронний сертифікат учасника конференції. Участь у семінарі є безкоштовною.

 

 

Умови участі у семінарі:

 

 • заявка на участь у науково-методологічному семінарі (бланк додається);
 • тези доповіді;

 

Вказані матеріали приймаються на електронну скриньку e-mail: porivnialnaseminar@gmail.com з приміткою «Семінар 19.05.2022».

 

Термін подання заявок та тез доповідей: до 14  травня 2022 року

 

Вимоги до тез.

 

Тези приймаються до друку українською або англійською мовами. Електронний варіант тексту тез обсягом 1-2 повних сторінок формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.docx, *.rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 12, абзацний відступ – 1, міжрядковий інтервал – 1.

 

Прохання: не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. У верхньому правому куті зазначити прізвище та ім’я автора(ів), нижче –організацію, нижче – місто, країну. Назву тез друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру напівжирним написом. Після назви надрукувати ключові слова (до п’яти слів) мовою оригіналу статті. Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку літератури, та через кому конкретну сторінку. Бібліографічний список складається в алфавітному порядку і подається після тексту тез під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА». Назва файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Zosymenko_tezy.

 

За бажання матеріали доповідей можуть бути опубліковані у вигляді статті у міжнародному науковому журналі «Порівняльна професійна педагогіка», що включений до переліку фахових видань України у галузі «Педагогічні науки» (категорія Б) та входить до 24 міжнародних наукометричних баз.

 

Статті до журналу необхідно надсилати на електронну скриньку: comprofped@gmail.com. За додатковою інформацією щодо публікації статей звертатися за телефоном: 067-288-36-73 (Садовець Олеся Володимирівна – відповідальний секретар).

 

Довідкова інформація для учасників семінару:

 

 • Оргкомітет залишає за собою право редагування тез.
 • Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці семінару.

 

За детальною інформацією звертайтеся до оргкомітету науково-методологічного Інтернет-семінару:

Дорофєєва Олена Миколаївна – 067 791 95 74

 

Заявка

на участь у науково-методологічному Інтернет-семінарі

«Розвиток порівняльної професійної педагогіки

у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

(м. Хмельницький, 19 травня 2022 р.)

 

1.

Прізвище

 

2.

Ім’я

 

3.

По-батькові

 

4.

Науковий ступінь

 

5.

Вчене звання

 

6.

Місце роботи

 

7.

Посада

 

8.

Контактний телефон

 

9.

Е-mail

 

10.

Тема доповіді

 

 

 

З повагою,  оргкомітет семінару