Масові заходи

17.05.2018 09:00

17 травня 2018 року співробітники відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна беруть участь у Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ»  (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська, 87).


17 травня 2018 року відбудуться VІІІ Міжнародні психолого-педагогічні читання присвячені пам’яті Б.О. Федоришина «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку» (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, зал засідань, 5 поверх, початок о 10.00)


17 травня 2017 року відбудуться V Психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті Є.О. Мілеряна і П.С. Перепелиці «Проблеми психології праці в освіті різних категорій дорослого населення» (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, зал засідань, 5 поверх, початок о 10.00)


17 травня 2018 року відбудеться VІІ Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних  та інтеграційних процесів» (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, Хмельницький національний університет, початок о 10.00)