Етико-психологічні та організаційні аспекти комунікації майбутніх PhD з різними учасниками освітнього процесу в ІПООД

Етико-психологічні та організаційні аспекти комунікації майбутніх PhD з різними учасниками освітнього процесу в ІПООД
23.02.2021 18:00

Етико-психологічні та організаційні аспекти комунікації майбутніх PhD з різними учасниками освітнього процесу в ІПООД

 

Модератори:

Помиткін Е.О. - доктор психологічних наук, професор, завідувач випускового відділу

Становських З.Л. - кандидат психологічних наук, гарант освітньої програми за спеціальністю 053 "Психологія"

 

ВЕБІНАР ВІДБУВСЯ