Загальна інформація

Засновники: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

 

Рік заснування: 2011 

 

Проблематика: Висвітлення історичних, методологічних, теоретичних і методичних проблем розвитку мистецької освіти, педагогічної освіти і освіти різних категорій дорослих; упровадження філософських, психологічних, аксіологічних, культурологічних, естетичних і етичних засад мистецько-педагогічної діяльності; педагогічна інноватика.

 

Періодичність : 2 рази в рік

 

Мова видання: українська, англійська, німецька, французька, болгарська, данська, литовська, польська, румунська, словацька, чеська, фінська

 

Свідоцтво про державну реєстрацію:  №23462-13302 ПР Серія КВ від 22.06.2018 р.

 

Фахова реєстрація МОНмолодьспорт України: витяг з наказу № 793 від 04.07.2014 р

 

Галузь науки: педагогіка

 

Міжнародний стандартний серійний номер ISSN:  2226-4051

 

Індексація у наукометричних базах: Index Copernicus International (ICI), Ulrichsweb Global Serials Directory, Google Scholar

 

Головний редактор - Степаненко М. І., доктор філологічних наук, професор, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

 

Заступник головного редактора - Вовк М. П., доктор педагогічних наук, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна  НАПН України

 

Відповідальний секретар – Лобач О. О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

 

Редакційна колегія:

 

 

Адреса редакції:  04060, м. Київ, вул М. Берлинського, 9

 

Контактний телефон: (044) 440-63-88 (змісту і технологій педагогічної освіти)

 

E-mail: vpee2011@ukr.net