Загальна інформація

Засновники: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

 

Рік заснування: 2011 

 

ПроблематикаПедагогічна естетика та етика, духовний розвиток особистості педагога.

 

Періодичність : 2 рази в рік

 

Мова видання: українська, російська, польська

 

Свідоцтво про державну реєстрацію:  №17866-6716 Р Серія КВ від 10.06.2011 р.

 

Фахова реєстрація МОНмолодьспорт Українивитяг з наказу № 793 від 04.07.2014 р

 

Галузь науки: педагогіка, психологія

 

Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2226-4051

 

Головний редакторСтепаненко М.І., доктор філологічних наук, професор, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

 

Заступник головного редактора - Вовк М.П. доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу змісту та технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

 

Відповідальний секретар - Лобач О.О. кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

 

Редакційна колегія:

 

 

Адреса редакції 04060, м. Київ, вул М. Берлинського, 9

 

Контактний телефон: (044) 440-63-88 (відділ змісту та технологій навчання дорослих)

 

E-mailvpee2011@ukr.net