Етична політика редакції

Етична політика редакційної колегії збірника наукових праць спрямована на дотримання норм академічної доброчесності, прийнятих міжнародною і вітчизняною науковою спільнотою.

 

Діяльність редакційної колегії ґрунтується на рекомендаціях Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP, http://www.saiup.org.ua/pro-proekt/),  досвіді авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

 

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

 

У разі підтвердження підозр, пов'язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється.

 

Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права без обмежень.

 

Усі питання видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією журналу, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE (Committee on Publication Ethics).