Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога


Тип ресурсу: монографія


Рік видання: 2014


Автори: Л.Хомич, Л.Султанова, Т.Шахрай.


Кількість сторінок: 212


Анотація. У монографії висвітлено концептуальні засади функціонування полікультурної освіти в епоху глобалізації, проаналізовано тенденції загальнокультурного розвитку особистості педагога в історичному та сучасному аспектах. Особливу увагу приділено загальнокультурному розвитку особистості педагога у процесі професійної підготовки. Монографію адресовано викладачам та студентам вищих педагогічних навчальних закладів, слухачам системи післядипломної освіти вчителів. Вона буде корисною усім науковцям, що досліджують проблеми полікультурної освіти, аспірантам і докторантам, які працюють у цій галузі.


Ключові слова: полікультурна освіта, загальнокультурний розвиток, особистість, вчитель, професійна освіта.


 

413
15