Готовність до роботи з батьками як складова професійної майстерності соціального педагога, класного керівника


Тип ресурсу: посібник


Рік видання: 2013


Автори: Г.Лактіонова.


Кількість сторінок: 131


Анотація. У посібнику обґрунтовано питання  сучасних тенденції світового демографічного розвитку та їх вплив на сім’ю; урізноманітнення сімей за якістю, стилем життя; нові типи сімей; нове бáтьківство; сучасного  батьківства: нові теоретичні підходи; батьківської компетентності, усвідомленого і відповідального батьківства; особливості батьківства представників середнього класу: за результатами досліджень Мелвіна. Проаналізовано такі питання як: школа і батьки: у пошуках шляхів до партнерства; програми для батьків : Україна; орієнтир на діалог з батьками: Росія; залученість батьків як умова і критерій успішності системи освіти : Франція;  батьки і вчителі – разом: США.


Ключові слова: професійна майстерність, соціальний педагог, класний керівник, батьки, сім'я.


 

357
11