Епістимологія українознавства: педагогічний контекст


Тип ресурсу: монографія


Рік видання: 2014


Автори: Т.Усатенко.


Кількість сторінок: 128


Анотація. Дослідження, вводячи у світ українознавчого знання, ознайомлює з непідвласними часу роздумами над гносеологією та епістемологією, в суголоссі з якими здійснюється становлення українознавства; з інтерпретаціями епістемології українознавства постнекласичного типу науки на тлі науково-освітніх змін, когнітивних процесів, моделювання концептосфери. Розкриваючи традиції та інновації, наголошується на багатомірності української педагогічної думки в контексті епістемологічної парадигми гуманітаристики. Робота написана на основі філософсько-методологічних наукових праць українських і зарубіжних вчених, а також багатолітніх досліджень автора. Подано короткий термінологічний словник. Для викладачів, учителів, бакалаврів, магістрів навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться проблемами українознавства.


Ключові слова: епістемологія, українознавство, концептосфера, українська педагогічна думка.


 

551
7