Біографічні дослідження в дискурсі розвитку культури педагога


Тип ресурсу: методичні рекомендації


Рік видання: 2013


Автори: Н.Шарошкіна.


Кількість сторінок: 104


Анотація. У методичних рекомендаціях розглядаються інноваційні педагогічні технології та комунікативні стратегії педагогічної взаємодії учасників навчального пронесу. Практичне значення впроваджених методичних матеріалів полягає у теоретичному обгрунтуванні та розробці методичного інструментарію, використання якого дозволяють діагностувати чинники, що мають ефективний вплив на розвиток культури педагога. У процесі навчання біографічним методом картина світу стає більш об'ємною, багатобарвною і динамічною. Аналіз свого життя, історії своєї родини, включені в навчальний процес, дозволяють гармонізувати відносини людини зі світом, дають імпульс саморозвитку. Це дозволяє визначити власні внутрішні ресурси і тим самим намітити перспекгиви та орієнтири подальшого осмисленого розвитку. Метадичні рекомендації для педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, науковців та викладачів.


Ключові слова: біографічний метод, наратив, життєвий досвід, види наративу.


 

438
11