Підготовка педагогічного персоналу для роботи з дорослими: теоретичний і методичний аспекти


Тип ресурсу: монографія


Автор: Л.Лук'янова


Рік: 2016


Кількість сторінок: 265


Анотація. У монографії здійснено аналіз теоретичних і методичних аспектів підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослими. На основі аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду розкрито специфіку професійної підготовки та діяльності фахівців, які працюють з дорослою аудиторією. Виявлено особливості професійної підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослими у формальній і неформальній освіті. Особливу увагу приділено розвитку андрагогічної компетентності персоналу. Здійснено прогностичне обґрунтування використання можливостей неформальної освіти щодо підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослими. Видання призначається менеджерам освіти, науковцям, викладачам-практикам, представникам громадських організацій, усім тим, хто цікавиться проблемами освіти впродовж життя, освіти дорослих.


Ключові слова: педагогічний персонал, робота з дорослими, теоретичний аспект, методичний аспект


 

517
63