Особистісний розвиток дорослих у неперервній професійній освіті


Тип ресурсу: посібник


Рік видання: 2016


Автори: О.Аніщенко, О.Баніт, О.Василенко, О.Волярська, Н.Дорошенко, С.Зінченко, Л.Сігаєва.


Кількість сторінок: 379


Анотація. У посібнику висвітлено особливості використання потенціалу групи для особистісного й професійного розвитку дорослих, проаналізовано модель професійного розвитку персоналу в умовах внутрішньофірмової підготовки. Охарактеризовано вітчизняний і зарубіжний досвід використання технологій, форм і методів навчання для особистісного розвитку дорослих у післядипломній освіті, а також у неформальній освіті дорослих; організаційно-педагогічні засади розвитку післядипломної педагогічної освіти. Розкрито дидактичні засади особистісного і професійного розвитку незайнятого населення в процесі перепідготовки. Для науковців, педагогів-практиків, педагогічного персоналу закладів неформальної освіти, фахівців у галузі професійної освіти, зайнятості населення.


Ключові слова: розвиток дорослого населення, неперервний професійний розвиток, внутрішньофірмова підготовка, форми і методи навчання, неформальна освіта, післядипломна освіта.

 

638
79