Особистісний і професійний розвиток дорослих: теорія і практика

 


Тип ресурсу: монографія


Рік видання: 2016


Автори: О.Аніщенко, О.Баніт, О.Василенко, О.Волярська, Н.Дорошенко, С.Зінченко, Л.Сігаєва.


Кількість сторінок: 354


Анотація. У монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти особистісного і професійного розвитку дорослих, що навчаються, у неперервній освіті, а саме: потенціал неперервної освіти для особистісного і професійного розвитку дорослих, особливості навчання дорослих в системі неформальної освіти на основі досвіду англомовних країн, психологічні засади особистісного розвитку дорослих, психолого-педагогічні засади професійного розвитку персоналу в умовах внутрішньофірмової підготовки. Значну увагу приділено характеристиці дидактичних засад особистісного і професійного розвитку незайнятого населення у процесі перепідготовки, а також професійного розвитку дорослих у післядипломній педагогічній освіті. Монографія призначена для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, закладів професійної освіти, слухачів закладів післядипломної освіти, науковців, аспірантів і докторантів, які досліджують проблеми освіти дорослих.


Ключові слова: доросле населення, теорія і практика, особистісний розвиток, професійний розвиток.


 

 

560
95