Професійне навчання дорослого населення: теоретико-методологічні засади


Тип ресурсу: монографія


Рік видання: 2013


Автори: Н.Ничкало, В.Радкевич, О.Щербак, Н.Дорошенко, О.Василенко, В.Скульська.


Кількість сторінок: 268


Анотація. У монографії висвітлено особливості професійного навчан- ня дорослих у ПТНЗ і на виробництві як складової системи неперервної освіти. Проаналізовано сучасні проблеми і перспективи розвитку підготовки виробничого персоналу в умовах ринку праці, обґрунтовано критерії якості підготовки робітничого персоналу на виробництві (на прикладі професійної компетентності), концептуальні засади формування екологічної компетентності майбутніх фахівців, а також організаційно-педагогічні засади професійного навчання незайнятого населення на вироб- ництві. Схарактеризовано сучасний стан підготовки педагога професійної школи в умовах інформаційно-технологічного розвитку суспільства. Висвітлено методичні засади професійно-педагогічного вдосконалення викладачів і майстрів виробничого навчання професійно-художньої школи, психологічні аспекти неформальної освіти дорослих, проблеми підготовки викладачів економічних дисциплін у ВПУ і коледжах, а також особливості розвитку графічної грамотності робітників машинобудівної галузі.


Ключові слова: дорослі, професійне навчання, неперервна освіта, виробничий персонал.


 

568
55