Концепція розвитку освіти дорослих в Україні


Тип ресурсу: концепція


Рік видання: 2011


Автор-укладач: Л.Лук'янова.


Кількість сторінок: 24


Анотація. У виданні обґрунтовано доцільність розвитку освіти дорослих в Україні, окреслено актуальні проблеми сучасної освітньої сфери дорослих, визначено її мету і завдання, запропоновано напрями розвитку вітчизняної освіти дорослих в контексті глобалізації, європейської інтеграції.


Ключові слова: освіта дорослих, дорослість, форми освіти дорослих, технології навчання дорослих, андрагог, ринок праці, соціальне партнерство.


 

580
60