Формування у дорослих сучасної наукової картини світу


Тип ресурсу: монографія


Рік видання: 2013


Автори: С.Гончаренко.


Кількість сторінок: 220


Анотація. В авторській монографії, яка є останньою науковою працею академіка С.У. Гончаренка, проаналізовано наукові підходи до розуміння терміну «наукова картина світу», її зв'язок і співвідношення з науковим світоглядом, розглянуто методичні підходи до формування в дорослої людини наукової картини світу на основі засвоєння інтегрованих знань з різних наук. Сформована наукова картина світу значно наближає людину до осмислення філософсько-методологічних проблемі розгляду їх з врахуванням особливостей мислення, діяльності, спілкування. Наукова картина світу людини – це цілісна, інтегральна характеристика особистості, яка володіє фундаментальним загальнонауковим, методологічним знанням, системою ціннісних орієнтацій на творчий саморозвиток в навчально-дослідницькій творчій діяльності, науковим стилем мислення. Особистість із сформованою науковою картиною світу, здатна відмовитися від догм і віджилих стереотипів, здійснювати творчі пошуки, прагнути до системного пізнання явищ і процесів, що відбуваються в природі й суспільстві. Автор сподівається, що вивчення посібника допоможе педагогу в пошуках конкретних відповідей на питання: в ім’я чого, чому і як навчати учнів кожному конкретному навчальному предмету. Для науковців, викладачів, аспірантів і докторантів, слухачів інститутів і курсів підвищення кваліфікації працівників освіти, учителів.


Ключові слова: доросле населення, наукова картина світу, особистість.


 

437
28