Розвиток професійної компетентності економічно активного населення: андрагогічний аспект

Тип ресурсу: практичний посібник


Рік видання: 2020


Автори: О.С. Волярська.


Кількість сторінок: 240


Анотація. У посібнику обґрунтовано професійну компетентність економічно активного населення; висвітлено організаційно-методичний аспект професійної підготовки персоналу підприємств, організацій та установ; охарактеризовано особливості професійного навчання зареєстрованих безробітних і створення центрів освіти дорослих в Україні. В окремому розділі посібника висвітлено особливості організації й проведення тренінгу та навчальних ігор із розвитку професійної компетентності економічно активного населення. Рекомендовано для навчально-методичного забезпечення діяльності навчальних підрозділів підприємств, організацій, центрів підвищення кваліфікації закладів формальної й неформальної освіти. Матеріали можуть бути використані науково-педагогічними працівниками, фахівцями центрів зайнятості, спеціалістами з навчання персоналу на підприємствах, в організаціях й установах.

85
4