Освіта різних категорій дорослого населення: теорія, досвід, перспективи

 

Тип ресурсу: монографія


Рік видання: 2020


Автори: Аніщенко О. В., Баніт О. В., Калюжна Т. Г., Котирло Т. В., Піддячий В. М.


Кількість сторінок: 432


Анотація. У монографії візуалізовано теоретичні й практичні аспекти освіти окремих категорій дорослого населення у контексті проблеми розвитку супільства, що навчається. Висвітлено теорію та практику неформальної освіти топ-менеджерів міжнародних організацій. Охарактеризовано особливості професійного навчання державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування. Викладено окремі аспекти формування та розвитку громадянської компетентності майбутніх педагогів, а також психолого-педагогічної компетентності батьків в умовах неформальної та інформальної освіти. Монографія призначена для викладачів і студентів закладів вищої освіти, педагогічних працівників і слухачів закладів післядипломної освіти, педагогічного персоналу закладів неформальної освіти, науковців, аспірантів і докторантів, які досліджують проблеми освіти дорослих.

 

83
6