Освіта і просвіта батьків, членів родин

Тип ресурсу: практичний посібник


Рік видання: 2020


Автори: Котирло Т. В., Щербина Д. В.


Кількість сторінок: 235


Анотація. У посібнику проаналізовано особливості освіти і просвіти батьків, членів родин як категорії дорослих, що навчаються. Висвітлено концептуальні, теоретичні, мотиваційний і змістовий аспекти освіти і просвіти батьків, членів родин. Викладено напрями, методи, форми організації освіти і просвіти батьків, членів родин; моделі взаємодії батьків і навчальних закладів в умовах неформальної освіти. Розкрито сутність процесу педагогізації батьків та її роль у розвитку компетентнісного потенціалу дорослих. Для педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів освіти різних типів, соціальних педагогів, соціальних працівників, батьків і членів родин закладів дошкільної, загальної середньої освіти, науковців.

84
1