Навчання дорослих в умовах неформальної освіти


Тип ресурсу: практичний посібник


Рік видання: 2020


Автори: Андрощук І. М., Калюжна Т. Г., Піддячий В. М., Шарошкіна Н. Г.


Кількість сторінок: 216


Анотація. У посібнику візуалізовано особливості навчання окремих кате- горій дорослих в умовах неформальної освіти. Містить передмову, чотири розділи, глосарій, додатки. Перший розділ посібника відображає особливості неформальної освіти як фактора розвитку компетентнісного потенціалу державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Другий розділ присвячено аналізу проблеми професійного розвитку викладачів вищої школи в умовах неперервної педагогічної освіти. У третьому розділі викладено практичні аспекти розвитку громадянської компетентності майбутніх педагогів в умовах неформальної освіти. Четвертий розділ посібника присвячено опису досвіду неформального навчання дорослих осіб в умовах бібліотек. До кожного розділу подано питання для самоосвіти, тестові завдання, список рекомендованої літератури. 

102
10