Професійний розвиток педагогічного персоналу в Австралії

Тип ресурсу: методичні рекомендації


Рік видання: 2020


Автори: Н. М. Авшенюк


Кількість сторінок: 73


Анотація: У методичних рекомендаціях розкрито теоретичні засади професійного розвитку педагогічного персоналу Австралії; визначено його структурно-організаційні основи; охарактеризовано змістовий компонент, розглянуто форми і методи його реалізації; проаналізовано роль професійних організацій у професійному розвитку вчителів Австралії; на підставі порівняльного аналізу розроблено рекомендації щодо можливостей використання конструктивних ідей австралійського досвіду в забезпеченні професійного розвитку педагогів в Україні. Рекомендовано для використання у процесі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців педагогічного профілю в закладах освіти України.

131
6