Професійна підготовка виробничого персоналу в розвинених країнах Азії

Тип ресурсу: навчальний посібник


Рік видання: 2020


Автори: Дяченко Л.М., Марусинець М.М., Ничкало Н.Г., Пазюра Н.В.


Кількість сторінок: 197


Анотація: У навчальному посібнику проаналізовано світові тенденції формування людських ресурсів в умовах виробництва. На основі порівняльного аналізу досвіду діяльності підприємств виробничої сфери в країнах Європи і Азії виявлено вплив корпоративної культури на менеджмент людських ресурсів. Охарактеризовано особливості системи професійної підготовки виробничого персоналу в Японії та Південній Кореї. Розглянуто співвідношення формального й неформального навчання в підготовці як працівників підприємств, так і службовців. Розкрито роль самоосвіти в розвиткові професійних компетентностей. Охарактеризовано форми й методи організації професійної підготовки виробничого персоналу в азійських країнах.

108
1