Вчитель як суб’єкт міжнародної освітньої діяльності: досвід англомовних країн


Тип ресурсу: методичні рекомендації


Рік видання: 2016


Автори: Н.Авшенюк.


Кількість сторінок: 62


Анотація. У методичних рекомендаціях розкрито концептуальні засади професійного розвитку вчителів як суб’єктів міжнародної освітньої діяльності. Охарактеризовано теоретико-методологічні підходи до дослідження проблеми професійного розвитку вчителів у контексті глобалізаційних процесів. На підставі аналізу зарубіжного досвіду окреслено перспективні напрями розвитку глобальної освіти і глобальної педагогіки у розвинених англомовних країнах світу; розкрито особливості формування глобальної компетентності у педагогічного персоналу. Методичні рекомендації містять опорний теоретичний матеріал, перелік проблемних питань для самостійної роботи, а також список літератури для самостійного опрацювання. Рекомендовано для магістрантів, аспірантів, докторантів; викладачів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації.


Ключові слова: вчитель, міжнародна освіта, глобальна компетентність, міжнародна діяльність, світовий освітній простір.


 

483
33