Тенденції професійного розвитку вчителів у країнах Європейського Союзу і Сполучених Штатах Америки


Тип ресурсу: монографія


Рік видання: 2016


Автори: Л.Дяченко, М.Марусинець, Н.Пазюра, Н.Постригач, Я.Пилинський.


Кількість сторінок: 284


Анотація. У монографії здійснено теоретичний аналіз провідних тенденцій професійного розвитку вчителів у країнах Європи та Сполучених Штатах Америки в умовах підготовки населення країн до життя в Епоху Суспільства Знань. Авторами проаналізовано теоретичні підходи до дослідження проблеми професійного розвитку вчителів у працях провідних вчених та документах міжнародних організацій; окреслено ключові напрями дослідження феномену професійного розвитку педагогів у світовому освітньому просторі. На широкому фактологічному матеріалі автори досліджують законодавчо-правові та нормативні засади педагогічної освіти в досліджуваних країнах, обґрунтовує тенденції підготовки та підвищення кваліфікації педагогічного персоналу для закладів освіти в Європі та США, виявляє сучасні вимоги до компетентнісного профілю сучасного педагога. Обґрунтовано рекомендації щодо творчого використання прогресивних ідей європейського та американського досвіду професійного розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл для оновлення української системи професійної педагогічної освіти на трьох рівнях: національному, інституційному, індивідуальному. Для наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, педагогічних працівників середніх загальноосвітніх.


Ключові слова: тенеденції, вчителі, професійний розвиток, США, ЄС.


 

925
168