Навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теорія і практика

Тип ресурсу: монографія


Рік видання: 2020


Автори: М.П. Вовк, Л.Ю. Султанова, Н.О. Філіпчук, С.О. Соломаха, Ю.В. Грищенко


Кількість сторінок: 502


Анотація: У монографії здійснено теоретичний аналіз проблеми теорії і практики навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти. Монографію адресовано викладачам закладів вищої освіти педагогічного та військового спрямування, педагогам гуманітарних, культурологічних, мистецьких дисциплін, майбутнім докторам філософії педагогічного фаху, вчителям загальноосвітніх закладів, методистам інститутів післядипломної педагогічної освіти, тренерам у навчанні дорослих

307
40