Освіта дорослих


Тип ресурсу: термінологічний словник


Рік видання: 2014


Автори: Л.Лук'янова, О.Аніщенко.


Кількість сторінок: 108


Анотація. У термінологічному словнику, який є міждисциплінарним, запропоновано терміносистеми, терміносполуки, терміни і поняття з андрагогіки, психології, філософії, соціології, медицини та ін. Наведено список використаної літератури, подано індекс термінів і термінологічних виразів. Особливу увагу приділено поняттєво-термінологічному апарату проблеми формальної, неформальної, інформальної освіти дорослих, дистанційної освіти, післядипломного навчання, освіти людей третього віку, технологіям навчання дорослих. Для науковців, педагогів-практиків, представників громадських організацій, усіх тих, хто цікавиться проблемами неперервної освіти.


Ключові слова: терміни, поняття, освіта дорослих, формальна, неформальна освіта, дистанційна освіта, післядипломна освіта.


 

515
60