Фольклористика у класичних університетах України (ХІХ – початок ХХІ століття)


Тип ресурсу: словник термінів


Рік видання: 2014


Автори: М.Вовк.


Кількість сторінок: 63


Анотація. У словнику з проблеми теорії і практики вивчення фольклористики у класичних університетах України вміщено дефініції основних понять, які визначають специфіку розвитку фольклористики упродовж ХІХ – у перше десятиліття ХХІ ст., а також охарактеризовано основні результати фольклористичної діяльності викладачів класичних університетів означеного періоду. Матеріали словника сприяють цілісному усвідомленню досягнень теорії і практики вивчення фольклористики у класичних університетах України, дозволяють підвищити рівень дослідницької культури майбутніх учителів-філологів, фольклористів, формувати у них ціннісне ставлення до досягнень фольклористичної думки в Україні. Словник адресований майбутнім учителям-філологам, фольклористам, які вивчають фольклористичні, культурологічні, історико-педагогічні дисципліни, науковцям-філологам, фахівцям з фольклористики, учителям-практикам.


Ключові слова: фольклористика, класичні університети, дефініції, викладачі, учителі-філологи.


 

433
14