Саморозвиток педагогічної майстерності викладача в умовах інформаційно-технологічного суспільства


Тип ресурсу: посібник


Рік видання: 2015


Автори: М.Солдатенко


Кількість сторінок: 153


Анотація. У посібнику представлено теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладача в умовах інформаційно-технологічного суспільства. Особлива увага приділяється самоосвітній діяльності, яка розглядається як важливий чинник самоорганізації, самоосвіти та саморозвитку особистості, професійного зростання педагога. Посібник призначено для студентів, аспірантів, учителів та викладачів педагогічних навчальних закладів.


Ключові слова: педагогчна майстерність, інформаційно-технологічне суспільство, вчитель, саморозвиток.


 

242
22