Розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів


Тип ресурсу: колективна монографія


Рік видання: 2015


Автори: Зязюн І., Лавріненко О., Солдатенко М., Семеног О., Пономаревський С., Іванова Т., Боровік О., Грищенко О., Тринус О., Падалка О.


Кількість сторінок: 340


Анотація. У монографії досліджуються теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах і молодих спеціалістів у загальноосвітніх школах в умовах інформаційно-технологічного суспільства та неперервності освіти. Особлива увага приділяється саморозвитку, самоорганізації особистості вчителя, його професійному зростанню. Монографія призначена для студентів, аспірантів, вчителів, викладачів професійних навчальних закладів.


Ключові слова: розвитк, саморозвиток, педагогічна майстерність, майбутні учителі.


 

301
35