Психолого-педагогічні технології відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю


Тип ресурсу: монографія


Рік видання: 2016


Автори: Є.Єгорова, І.Заєць, О.Ігнатович, В.Кобченко, Н.Литвинова, І.Марченко, О.Мерзлякова, В.Синявський, А.Шевенко, Г.Татаурова-Осика.


Кількість сторінок: 487


Анотація. Монографія присвячена актуальній проблемі наукового дослідження, що було спрямоване на обґрунтування теоретико-методологічних засад психологічного професійного відбору майбутніх педагогів, розробку технологій відбору молоді до вищих педагогічних навчальних закладів та експериментальну перевірку їх ефективності. У змісті монографії визначено методологічні основи дослідження, представлено його концепцію, висвітлено психологічні засади відбору старшокласників та абітурієнтів, здатних до педагогічної діяльності, що складають особистісно-діяльнісний і професіологічний підходи, принципи психологічного професійного відбору майбутніх педагогів, професіографічний та психодіагностичний методи, а також критерії, за якими визначається придатність особистості до освітньо-професійної діяльності в сфері педагогічної освіти (професійна спрямованість, морально-етичні якості, мислення та інформаційна грамотність, комунікативні та організаційні здібності, емоційно-вольові якості, емпатія, індивідуально-типологічні властивості); представлено засоби оцінки та моніторингу індивідуально-типологічних особливостей, емпатійності, емоційно-вольової, комунікативної, когнітивної сфер та професійної спрямованості майбутніх педагогів; визначені психологічні умови здійснення процедури професійного відбору учнівської молоді до ВПНЗ (методи аналізу та оцінки, складові, критерії, засоби оцінки та моніторингу професійної придатності), що як система психологічної оцінки і прогнозування придатності особистості до навчання у вищому педагогічному навчальному закладі та педагогічної діяльності забезпечують об'єктивність, надійність, достовірність, прогностичність, комплексність, очевидність результатів проведення оціночних заходів. Представлені у монографії матеріали підпорядковані меті створення умов для ефективного особистісно-професійного становлення особистості майбутнього педагога як суб’єкта життєдіяльності та професійної діяльності, здатного до самозмінювання та творчої професійної самореалізації. Монографія призначена для працівників наукових установ, вищих педагогічних навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також є корисною для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема, педагогічних класів та університетів майбутнього вчителя, центрів зайнятості, що здійснюють профорієнтаційну роботу з молоддю, профконсультантів та інших фахівців з профорієнтації.


Ключові слова: психолого-педагогічні технології, учнівська молодь, вищі навчальні заклади педагогічного профілю, майбутні педагоги.


 

434
145