Методичне забезпечення відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю


Тип ресурсу: методичні рекомендації


Рік видання: 2016


Автори: А.Шевенко.


Кількість сторінок: 157


Анотація. У методичних рекомендацій подано професіограму вчителя із зазначенням психограм, детально представлено структуру педагогічних здібностей майбутнього педагога, висвітлено рівні результативності діяльності вчителя. Подано технологію відбору учнівської молоди до вищих навчальних закладів педагогічного профілю, яка складається із п’яти підструктур, а саме: технологія виявлення індивідуально-типологічних особливостей особистості майбутнього вчителя, виявлення спрямованості на професії типу «людина-людина», виявлення емоційної стійкості, виявлення комунікативних та організаторських здібностей, а також технологія виявлення емпатійних можливостей майбутніх вчителів. Узагальнено складові професійної придатності особистості майбутнього педагога. Методичні рекомендації адресовані студентам вищих навчальних закладів педагогічного профілю, а також практичним психологам, методистам, а також усім, хто зацікавлений у здійсненні відбору до педагогічних навчальних закладів.


Ключові слова: учнівська молодь, вищі навчальні заклади педагогічного профілю, професіограма вчителя, психограми, майбутній педагог.


 

383
66