Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної освіти


Тип ресурсу: монографія


Рік видання: 2014


Автори: Є.Єгорова, О.Ігнатович, В.Кобченко, Н.Литвинова, І.Марченко, О.Мерзлякова, В.Синявський, Г.Татаурова-Осика, А.Шевенко.


Кількість сторінок: 248


Анотація. У монографії знайшли своє відображення результати дослідження «Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної освіти», виконаного в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України науковими співробітниками відділу профорієнтації і психології професійного розвитку у 2011-2013 рр. У змісті висвітлено концепцію професійної орієнтації в системі педагогічної освіти, розкрито психологічні основи використання інноваційних засобів профорієнтації у відповідності до сучасних соціально-економічних реалій. Монографія містить добре систематизовані психологічні, професіографічні та психодіагностичні відомості, що необхідні для проведення успішної профорієнтаційної роботи. Цікавими і, безперечно, актуальним напрямами дослідження є визначення психологічних умов організації профорієнтаційного простору як чинника саморозвитку суб’єктів педагогічної діяльності, вивчення психологічних основ розвитку психологічної готовності учнівської молоді до професійного навчання за педагогічним фахом, а також мотиваційної готовності майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи, особливостей їхнього ознайомлення зі змістом та оволодіння засобами проведення профорієнтації, відстеження динаміки їх професійного самоставлення упродовж навчання. Окрім цього, розглянуто проблеми психологічної готовності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до профорієнтаційної роботи, а також висвітлено питання психологічної допомоги педагогічним працівникам в ситуації безробіття. Адресовано науковцям, аспірантам, викладачам, а також психологам, педагогам і вихователям, які мають справу з профорієнтацією.


Ключові слова: професійна орієнтація, педагогічна освіта, професіографічні та психодіагностичні відомості, психологічна готовність, педагогічні працівники, психологія професійної орієнтації.


 

423
77